ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Όραμά μας

Το όραμά της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ, όταν πρώτη φορά διοργάνωσε το Διαγωνισμό πριν δώδεκα χρόνια, ήταν να μεταδώσει το πάθος της για τη δημιουργία επίπλων που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και να αναδείξει τη σπουδαιότητα του βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων, όχι μόνο ως αισθητική παρέμβαση, αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αγκαλιάσει το θεσμό αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων δείχνουν ότι η πρωτοβουλία της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ βρήκε εύφορο έδαφος.

Γιατί να λάβετε συμμετοχή

Ο διαγωνισμός δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της σπουδαιότητας του βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων, αλλά και της επιβράβευσης των δημιουργών για τη φαντασία και την πρωτοτυπία των ιδεών τους. 
 
Περισσότερες πληροφορίες / Τελευταία νέα