ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στον ΔΡΟΜΕΑ η σχέση με τον πελάτη δεν σταματά με την πώληση, αλλά τότε αρχίζει.
Προσφέρονται σε όλους τους πελάτες:

  • Η Εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των προϊόντων της για 5 χρόνια από την παραλαβή τους και για συνήθη χρήση, εκτός των εμβόλων των καθισμάτων και του μηχανισμού του ηλεκτρικού γραφείου για τα οποία προσφέρει 2 χρόνια. Η υποστήριξη των προϊόντων με ανταλλακτικά ανέρχεται σε 10 χρόνια τουλάχιστον. Η Εταιρία διαθέτει άμεσο και διαρκές service, για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της
  • Διατήρηση της σειράς των αγορασθέντων επίπλων (διαθεσιμότητα για συμπλήρωση επίπλωσης) για μεγάλο χρονικό διάστημα
  • Για τις επιχειρήσεις πελάτες μας, υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης των επίπλων μας σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης, από πλήρως εξειδικευμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο συνεργείο

ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ;