ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΕΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο ΔΡΟΜΕΑ εγγυόμαστε τεκμηριωμένα την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Η ικανοποίηση του πελάτη μας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εταιρικής φιλοσοφίας μας.
Στην παγκόσμια αγορά επίπλων γραφείου η έννοια της ποιότητας αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο.

 • Εργονομία
 • Αισθητική
 • Αντοχή στο χρόνο
 • Υγιεία και ασφάλεια του χρήστη
 • Προστασία του περιβάλλοντος από τις α΄ ύλες και την παραγωγή των προϊόντων μας ως τη χρήση και την ανακύκλωσή τους

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πιστοποιούνται ως προς τα ανωτέρω από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Παρέχουμε:

 • Εγγύηση 5 ετών για τα προϊόντα
 • Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 7 έτη
 • Εργονομικό σχεδιασμό και οργάνωση εργασιακών χώρων

Οι εγγυήσεις ισχύουν για τη συνήθη χρήση όλων των προϊόντων.

Για το έμβολο του καθίσματος καθώς και για τις επενδύσεις δερματινης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας κ χρήσης 24 μηνών.

Τα πιστοποιητικά ποιότητας, οι εγγυήσεις και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας συνθέτουν την «ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑ»

 

Έλεγχος Εγγύησης Ποιότητας ΔΡΟΜΕΑ

Η υπηρεσία μας ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑ είναι σημαντική επέκταση της εγγύησης προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας.
Συνίσταται από τον επιτόπιο έλεγχο της καλής κατάστασης των επίπλων και της εργονομικής λειτουργίας των εργασιακών χώρων.

Σκοπός του ελέγχου είναι η αξιοποίηση της επένδυσης των πελατών μας ως προς τους εργασιακούς χώρους αλλά και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας ώστε η ευζωία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας να συμβάλλει στην άνοδο της παραγωγικότητας και στο θετικό κλίμα συνεργασίας.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑ παρέχεται από την Εταιρία μας με την επιστημονική υποστήριξη του τμήματος εργονομίας του ΕΜΠ και της ΕΕΕ (Ελληνική Εταιρία Εργονομίας ) καθώς και από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα της υπηρεσίας μας αποτελείται από:

 • Επιτόπιο έλεγχο επίπλων και εργασιακών χώρων και ρυθμίσεις μηχανισμών αν απαιτείται.
 • Σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων ελέγχου, επισημάνσεων και προτάσεων προς τη Διοίκηση της εταιρίας – πελάτη.
 • Προσωπική ενημέρωση μέλους της Διοίκησης της εταιρίας – πελάτη αν ζητηθεί.

Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση σε όλους τους μεγάλους πελάτες μας.

 

Σύστημα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας

TΗ εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ εφαρμόζει για πάνω από 25 έτη ένα απολύτως προσαρμοσμένο στη δομή και στα προϊόντα της Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και ακολουθεί τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτομίες.

Το Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας της εταιρίας διασφαλίζει:
- την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (ISO 9001),
- τη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων και την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών της δραστηριότητάς της (ISO 14001, EMAS, FSC),
- τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001),
- τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας (ISO 50001).

Επιπλέον, η ΔΡΟΜΕΑΣ εξελίσσει συνεχώς και πιστοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της ως προς την στιβαρότητα και διάρκεια ζωής, το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, την εργονομία, τη φιλικότητα και την ασφάλεια για τον τελικό χρήστη, πάντα σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Ένωση Έρευνας Βιομηχανίας Επίπλων FIRA - A study into the feasibility of benchmarking carbon footprints of furniture products - , η κατασκευή μιας τυπικής καρέκλας εργασίας επιβαρύνει το περιβάλλον με κατά μέσο όρο 72 kg CO2 ή ενός γραφείου κατά 36 kg CO2. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι κατασκευαστές συχνά δημιουργούν αντικείμενά με τρόπο που δεν επιδιορθώνονται ή καθίσταται αδύνατη η αντικατάσταση εξαρτημάτων που σπάνε ή φθείρονται λόγω της χαμηλής ποιότητας των υλικών. Μονόδρομος λοιπόν αποτελεί η απόρριψη των αντικειμένων και η απόκτηση καινούριων με την συνολική δαπάνη να ξεπερνά τις περισσότερες φορές τα όρια του προϋπολογισμού.

Η ΔΡΟΜΕΑΣ σεβόμενη το περιβάλλον και το μέλλον των επόμενων γενεών, εκμεταλλευόμενη την καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής στις Σέρρες, μπορεί και εφαρμόζει στρατηγικές κυκλικής οικονομίας στην πράξη, με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την μέγιστη ωφέλεια του πελάτη:

· Χρήση ποιοτικών και πιστοποιημένων πρώτων υλών με στόχο την μεγιστοποίηση της ωφέλιμης ζωής των προϊόντων
· Χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων πρώτων υλών
· Έξυπνος βιομηχανικός σχεδιασμός, καθιστώντας εύκολη και δυνατή την πολλαπλή συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση, την αναβάθμιση ή και ανακατασκευή μετά από μακροχρόνια χρήση
· Παροχή γνήσιων, συμβατών ανταλλακτικών για άμεση αντικατάσταση φθαρμένων ή μη λειτουργικών μερών
· Δέσμευση παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης, επισκευής ή ανακατασκευής προϊόντων της εταιρίας ανεξαρτήτως χρονολογίας αγοράς

Η επιλογή του αγοραστή να αγοράσει πιστοποιημένης ή μη πιστοποιημένης ποιότητας προϊόντα σημαίνει αγορά με Εγγύηση Ποιότητας ή αγορά Ανεξακρίβωτης Ποιότητας. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής με προσοχή στην βιωσιμότητα. Τα προϊόντα της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ πραγματικά χαρακτηρίζονται από την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής, και κατά συνέπεια έχουν το δυνατόν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Στους Διεθνείς διαγωνισμούς, στους οποίους η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ συμμετέχει, η κατάθεση των πιστοποιητικών ποιότητας είναι υποχρεωτική για την αξιολόγηση και τελική επιλογή των προϊόντων. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μας επιλέγει από το 2008 ως σήμερα για αποκλειστικό προμηθευτή των επίπλων της.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και την σημασία της ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ.