ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΟΣ 2023

 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΠΟ 01/01/2023 ΩΣ 30/06/2023
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2023 ΩΣ 30/06/2023

ΕΤΟΣ 2022

 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΠΟ 01/01/2022 ΩΣ 30/06/2022
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2022 ΩΣ 30/06/2022
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2022 ΩΣ 31/12/2022
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.01-31.12.2022 (ESEF)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.01-31.12.2022 (ESEF) ZIP File
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 ΩΣ 31/12/2022
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022

 

ΕΤΟΣ 2021

 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΠΟ 01/01/2021 ΩΣ 30/06/2021
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 ΩΣ 30/06/2021
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 ΩΣ 31/12/2021
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.01-31.12.2021 (ESEF)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.01-31.12.2021 (ESEF) ZIP File
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 ΩΣ 31/12/2021
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021

ΕΤΟΣ 2020

Συμπληρωματική σημείωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης ΑΠΟ 01/01/2020 ΩΣ 30/06/2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2020 ΩΣ 30/06/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6oς 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2020 ΩΣ 31/12/2020
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2020 ΩΣ 31/12/2020
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

ΕΤΟΣ 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΩΣ 30/06/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6oς 2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΩΣ 31/12/2019
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΩΣ 31/12/2019
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

ΕΤΟΣ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΩΣ 30/06/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6oς 2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΩΣ 31/12/2018
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΩΣ 31/12/2018
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

ΕΤΟΣ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017 ΩΣ 30/06/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6oς 2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/02017 ΩΣ 31/12/2017
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017 ΩΣ 31/12/2017
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΕΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

ΕΤΟΣ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016 ΩΣ 30/06/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6oς 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/02016 ΩΣ 31/12/2016
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΕΤΟΣ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 ΩΣ 31/03/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/02015 ΩΣ 30/06/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6 2015
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/02015 ΩΣ 30/09/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9oς 2015
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/02015 ΩΣ 31/12/2015
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 12ος 2015

ΕΤΟΣ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΩΣ 31/03/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΩΣ 30/06/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ος 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΩΣ 30/09/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9ος 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΩΣ 31/12/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 12ος 2014

ΕΤΟΣ 2013


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 ΩΣ 31/03/2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 ΩΣ 30/06/2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ος 2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 ΩΣ 30/09/2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9ος 2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 ΩΣ 31/12/2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 12ος 2013

ΕΤΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2012 ΩΣ 31/03/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2012 ΩΣ 30/06/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ος 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2012 ΩΣ 30/09/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9ος 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2012 ΩΣ 31/12/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 12ος 2012

ΕΤΟΣ 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2011 ΩΣ 31/03/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2011 ΩΣ 30/06/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ος 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2011 ΩΣ 30/09/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9ος 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2011 ΩΣ 31/12/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 12ος 2011

ΕΤΟΣ 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2010 ΩΣ 31/03/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2010 ΩΣ 30/06/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ος 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2010 ΩΣ 30/09/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9ος 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2010 ΩΣ 31/12/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΤΟΣ 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2009 ΩΣ 31/03/2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2009 ΩΣ 30/06/2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ος 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2009 ΩΣ 30/09/2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9ος 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2009 ΩΣ 31/12/2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΕΤΟΣ 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΩΣ 31/03/2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ος 2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΩΣ 30/06/2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ος 2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΩΣ 30/09/2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9ος 2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΩΣ 31/12/2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008

ΕΤΟΣ 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΩΣ 31/03/2007
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΩΣ 31/03/2007 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΩΣ 30/06/2007
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΩΣ 30/09/2007
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/09/2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΩΣ 31/12/2007
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ – ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΟΣ 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2006 ΩΣ 31/03/2006
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/2006
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2006 ΩΣ 30/06/2006
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2006
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2006 ΩΣ 30/09/2006
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/09/2006
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2006 ΩΣ 31/12/2006
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2006 ΩΣ 31/12/2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. - ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΟΣ 2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2005 ΩΣ 31/03/2005
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/2005
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2005 ΩΣ 30/06/2005
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2005
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2005 ΩΣ 30/09/2005
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/09/2005
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2005 ΩΣ 31/12/2005
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 2005