ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Αγορά: Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Κλάδος: Έπιπλα

Σύμβολο Χ.Α.Α: ΔΡΟΜΕ

Σύμβολο Reuters: DROr.AT

Αρ. Μετοχών: 34.720.000

 

Συμμετοχή σε Δείκτες:

 

O Δείκτης FTSE/Athex SmallCap 80

Ο Δείκτης FTSE/Athex 140

Ο Δείκτης FTSE/Athex ΕΠΙΠΛΑ

 

Εδώ θα βρείτε: Μετοχική σύνθεση & Πληροφοριακά στοιχεία μετοχής

 

Εξυπηρέτηση μετόχων:

 

Υπεύθυνη κα. Ιωάννα Χατζημπαντή

Email: secretary.ceo@dromeas.gr