ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδιος για την εξυπηρέτηση σας είναι η κα. Ιωάννα Χατζημπαντή. Για πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ Σερρών, Τ.Κ. 62121

Τηλ: +30 23210 99220

Fax: +30 23210 99270

Email: dromeas@dromeas.gr