ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

Με εφόδια την προσήλωση στις αρχές της επιχειρηματικής φιλοσοφίας, την επιχειρηματική αποστολή μας, τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και την εξειδίκευση μας σε μεγάλα έργα εξοπλισμού γραφειακών χώρων, διεκδικήσαμε και διεκδικούμε μεγάλα έργα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Σημαντικές επιτυχίες μας ως σήμερα ήταν, το 2009 η σύμβαση κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού με την COMMISSION της EU ως αποκλειστικός προμηθευτής για την περίοδο 2009 – 2013, για δεύτερη φορά το 2015 για την περίοδο 2015 – 2020 και για τρίτη φορά το 2021 για την περίοδο 2021-2026.

Οι αλλεπάλληλες αναθέσεις έργων από το 2012 και μετά, κατόπιν διεθνών διαγωνισμών, του Γερμανικού στρατού όπως επίσης και του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου πυρηνικών ερευνών CERN.

Ταυτόχρονα αναλάβαμε και αναλαμβάνουμε σταθερά, σημαντικά έργα εξοπλισμού τραπεζών, αεροδρομίων και μεγάλων πολυεθνικών εταιριών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας με έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στα διεθνή πρότυπα ποιότητας σε διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνεται από τις επιτυχίες μας στα μεγάλα έργα καθώς και από την ευνοϊκή απήχηση που έχουν τα προϊόντα μας στο ευρύ αγοραστικό κοινό σε κάθε νέα αγορά που αναπτυσσόμαστε είτε αυτή ευρίσκεται στην υψηλών απαιτήσεων Ευρωπαϊκή αγορά είτε ευρίσκεται σε άλλες περιοχές του κόσμου.