ΜΟΝΑΔΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η μονάδα χύτευσης αλουμινίου είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η χύτευση αλουμινίου πραγματοποιείται σε υγρή και ημιστέρεα μορφή (SEMISOLID) σε ειδικά καλούπια υπό πίεση στους 700 °C ±20 ενώ η χύτευση ZAMAC πραγματοποιείται στους 420 °C. Όλοι οι παράμετροι χύτευσης είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα των χυτευτών εξαρτημάτων.

Η χύτευση σε ημιστέρεα μορφή (SEMISOLID) είναι διαδικασία νέας γενιάς κατά την οποία το τελικό προϊόν αυξάνει τις αντοχές σε κόπωση σε επίπεδα χάλυβα. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην αλλαγή της εσωτερικής μοριακής δομής του αλουμινίου η οποία προκειμένου να διατηρηθεί χωρίς να επανέλθει στην φυσική δομή θα πρέπει να χυτευθεί σε ημιστέρεα μορφή (SEMISOLID). Η διαδικασία αυτής της χύτευσης είναι πολύ εξειδικευμένη, την εφαρμόζουμε όταν θέλουμε να υποκαταστήσουμε βαριά εξαρτήματα από χάλυβα με ελαφριά εξαρτήματα αλουμινίου ίδιας αντοχής με τον χάλυβα (βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία για μείωση του βάρους των οχημάτων σε συνδυασμό με την διατήρηση της αντοχής του μετάλλου στα ίδια επίπεδα).
Μετά την χύτευση ακολουθεί μηχανουργική κατεργασία αμμοβολή, διάτρηση και πλύσιμο.

Η μονάδα διαθέτει επίσης τμήμα γυαλίσματος επιφανειών εξαρτημάτων αλουμινίου με ρομποτική διαδικασία και άψογο αποτέλεσμα. Επιπλέον, η μονάδα χύτευσης είναι εξοπλισμένη με πλήρες εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει:

Α. ανάλυση σύνθεσης Α΄ ύλης
Β. ακτινοσκόπηση μέσω ακτίνων Χ της εσωτερικής δομής των εξατημάτων.
Γ. πλήρη και ακριβή διαστασιολογική μέτρηση των εξαρτημάτων.