ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Στην μονάδα Ταπετσαρίας και Συναρμολόγησης καθισμάτων ράβεται και εφαρμόζεται η ταπετσαρία και ελέγχεται η ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια, από έμπειρους και ταλαντούχους τεχνίτες.

Από το ίδιο τμήμα πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των επί μέρους εξαρτημάτων τα οποία παράγονται εξ\'ολοκλήρου στις διάφορες μονάδες παραγωγής του ΔΡΟΜΕΑ.

Ένας τελικός έλεγχος των καθισμάτων πριν από την συσκευασία και την αποστολή, πραγματοποιείται διεξοδικά επίσης από έμπειρο προσωπικό.