ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ Κ.Ε.Μ.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ Κ.Ε.Μ.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ Κ.Ε.Μ.

Η εταιρία Κ.Ε.Μ. Α.Ε. θυγατρική κατά 90% της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ διαθέτει ίδιες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Σερρών για την παραγωγή μεταλλικών καλουπιών και εξαρτημάτων κάθε κατηγορίας.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι κορυφαίος τεχνολογικά και πλήρης για την παραγωγή εξαρτημάτων και καλουπιών έγχυσης, διάτμησης και σχηματοποίησης με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.
Η εταιρία Κ.Ε.Μ. Α.Ε. είναι στρατηγικής σημασίας για τον ΔΡΟΜΕΑ. Συμβάλλει ταχύτατα στην εξέλιξη και την δημιουργία νέων προϊόντων μέσα από τις δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης νέων εξαρτημάτων και καλουπιών σε συνεργασία με το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΔΡΟΜΕΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας εδώ