Σύστημα Siris
Σύστημα Siris
Σύστημα Siris
Σύστημα Siris
Σύστημα Siris
Σύστημα Siris
SIRIS-05.jpg
SIRIS-06.jpg
Σύστημα Siris

Σύστημα Siris


Το σύστημα SIRIS σχηματίζεται από μονάδες αρχειοθηκών - βιβλιοθηκών διπλής όψεως που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές. Με την στροφή ενός τιμονιού κυλούν οι αρχειοθήκες και ανοίγει ο διάδρομος προσπέλασης στην μονάδα που επιθυμεί ο χρήστης. Η κύλιση γίνεται ομαλά, αθόρυβα με μεγάλη ασφάλεια και απαιτεί ελάχιστη δύναμη (0,05% του βάρους). Η κίνηση π.χ 10μ φορτωμένων μονάδων 5m με ένα σύνολο τρεχόντων μέτρων ραφιών της τάξεως των 600m, δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Το σύστημα SIRIS καλύπτει μεγάλη ποικιλία αναγκών.

Αποτελείται από σιδηροτροχιές πάνω στις οποίες κυλάνε οι αμφίπλευρες μεταλλικές αρχειοθήκες.

Οι αρχειοθήκες μπορεί να είναι με 2 έως 5 φατνώματα (πλάτους 80, 90 ή 100 cm, και ύψους 2.08, 2.23 ή 2.48 cm), με 4 ή 5 κινητά καθ’ ύψος ράφια ανά φάτνωμα (βάθους 32 cm).

Η μετάδοση της κίνησης, πραγματοποιείται μέσω ενός τιμονιού με ένα σύστημα οδοντοτών τροχών και αλυσίδων, ενώ το σύστημα φέρει κεντρικό κλείδωμα και σύστημα ακινητοποίησης για ασφάλεια σε κάθε συρμό. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία μορφοποιημένων χαλυβδοελασμάτων 0,8 mm είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.

 

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την υποστήριξή μας

Προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε τον τρόπο που σας υποστηρίζουμε. Ενημερώστε μας σχετικά με την εμπειρία σας - χρησιμοποιήστε το παρακάτω ρυθμιστικό ολίσθησης για να μας πείτε πόσο πολύτιμες βρήκατε τις πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα:

Σύστημα Siris

Παρακαλώ, κάνετε κλίκ για ανάγνωση & αποθήκευση (Download) :

Brochure (μορφή pdf)

Συνοπτική τεχνική περιγραφή (μορφή pdf)

Αναλυτική τεχνική περιγραφή (μορφή pdf)

Σχέδιο συναρμολόγησης (link)

Εγχειρίδιο χρήσης (link)

CAD Data (μορφή dwg - Η κλίμακα ορίζεται απο την εκτύπωση)

ΤΥΠΟΙ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν επιλογές χρωμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ