2010

2010
Ανακοίνωση 26/11/2010 Διεθνές βραβείο για τον ΔΡΟΜΕΑ
Ανακοίνωση 03/11/2010Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης ΓΣ των μετόχων
Ανακοίνωση 02/11/2010 Πρόσκληση των μετόχων σε έκτατη γενική συνέλευση
Ανακοίνωση 01/11/2010 Συμμετοχή του ΔΡΟΜΕΑ στη διεθνή έκθεση επίπλων ORGATEC
Ανακοίνωση 22/10/2010 Εκλογές Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου
Ανακοίνωση 28/09/2010Συμφωνίες ΔΡΟΜΕΑΣ - ΒΑΡΑΓΚΗΣ
Ανακοίνωση 27/09/2010Στην διεθνή έκθεση ORGATEC η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ
Ανακοίνωση 28/08/2010Συνεχίζονται οι προμήθειες επίπλων στις υπηρεσίες της Ε.Ε. από τον ΔΡΟΜΕΑ
Ανακοίνωση 27/08/2010Στην εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ το Εθνικό Βραβείο EMAS 2010 από την Ε.Ε.
Ανακοίνωση 20/07/2010Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 5ου Διεθνή Διαγωνισμού Βιομηχανικού Σχεδίου
Ανακοίνωση 11/06/2010Ανακοίνωση σύμφωνα με το Νόμο : 3556/2007
Ανακοίνωση 04/06/2010Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος
Ανακοίνωση 04/06/2010Ανακοίνωση αποφάσεων της τακτικής ΓΣ των μετόχων
Ανακοίνωση 29/05/2010 Συνεχίζονται οι προμήθειες επίπλων στις υπηρεσίες της Ε.Ε. από τον ΔΡΟΜΕΑ
Ανακοίνωση 27/04/2010Ασφάλιση προϊόντων ΔΡΟΜΕΑΣ
Ανακοίνωση 20/04/2010Αγορά εκθεσιακού χώρου στην Σόφια Βουλγαρίας
Ανακοίνωση 20/01/201030 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΟΜΕΑΣ