2009

2009
Ανακοίνωση 23/12/09ΔΡΟΜΕΑΣ: Επίσημος προμηθευτής εξαρτημάτων Mercedes
Ανακοίνωση 26/11/09 5ος Διεθνής Διαγωνισμός Βιομηχανικού Σχεδίου επίπλου γραφείου και οικίας
Ανακοίνωση 12/11/09Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2003
Ανακοίνωση 22/09/09Γιορτάζουμε 30 χρόνια, προσφέρουμε 30% έκπτωση
Ανακοίνωση 18/09/09 Επαναδιατύπωση ανακοίνωσης 10/09/2009 σύμφωνα με το Νόμο : 3556/2007
Ανακοίνωση 10/09/09Ανακοίνωση σύμφωνα με το Νόμο : 3556/2007
Ανακοίνωση 31/08/09Σχολιασμός αποτελεσμάτων Εξαμήνου
Ανακοίνωση 22/06/09Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων
Ανακοίνωση 29/05/09Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανοίγει δρόμους στη Μέση Ανατολή
Ανακοίνωση 13/05/09Ελληνική πρωτιά στην Ε.Ε. από τον ΔΡΟΜΕΑ
Ανακοίνωση 09/04/09Αποτελέσματα Διαγ/σμού Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανακοίνωση 31/03/09Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Ανακοίνωση 11/03/09 Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος
Ανακοίνωση 24/02/09Τοποθέτηση Εσωτερικού Ελεγκτή
Ανακοίνωση 23/02/09Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων του ΔΡΟΜΕΑ
Ανακοίνωση 11/02/09 Τελετή απονομής βραβείων 4ου Διαγωνισμού Βιομηχανικού Σχεδίου
Ανακοίνωση 06/02/09 Συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια επίπλων του Υπουργείου Ανάπτυξης