ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοίνωση 03/07/2023 Ανακοίνωση για την εκλογή και συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση 03/07/2023

Ανακοίνωση για την εκλογή και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση 24/11/2022

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανακοίνωση 20/07/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της από 13 Ιουλίου 2021, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ»

Ανακοίνωση 20/07/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»

Ανακοίνωση 20/07/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» (δ. τ. : ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ)

Ανακοίνωση 20/07/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.»

Ανακοίνωση 19/07/2021

Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Ανακοίνωση 13/07/2021

Ανακοίνωση Συγκρότησης ΔΣ 12-7-2021 και Επιτροπών 13-7-2021

Ανακοίνωση 26/05/2021

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26 05 2021

Ανακοίνωση 18/12/2020

Ενημέρωση για τραπεζικούς λογαριασμούς