ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξαμελές και απαρτίζεται από τους εξής:

  • Αθανάσιος Κων/νου Παπαπαναγιώτου, είναι Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου της Bologna, συνιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρίας, κάτοικος Σερρών, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  • Κωνσταντίνος Αθανασίου Παπαπαναγιώτου , Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Aachen, Εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Δ. Παπαπαναγιώτου, MSc στο Marketing του Starffor Shire University, Εκτελεστικό μέλος
  • Δημήτριος Α. Πεταλάς, Μη εκτελεστικό μέλος
  • Γρηγόριος Βασιλείου Ζαρωτιάδης είναι Οικονομολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johannes Kepler του Linz της Αυστρίας στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Αγορά Εργασίας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Αθανάσιος Β. Καλαφάτης είναι Διακοσμητής απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος