ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση 04/06/2019

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ.  
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 05/06/2018

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ. 
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 30/05/2017

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Γ.Σ. 
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07/03/2017

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Πρόσκληση Γ.Σ. 
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2016

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Γ.Σ.

Ειδική Ενημέρωση

Έντυπο Εξουσιοδότησης 

 Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21/12/2015

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ειδική Ενημέρωση

Έντυπο Εξουσιοδότησης
Πρόσκληση Γ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 30/06/2015

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Πρόσκληση Γ.Σ.
Ανακοίνωση μεταβολής οικονομικού ημερολογίου 2015
Πρόσκληση Γ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 17/06/2014

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 25/06/2013

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/03/2013

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Έκτακτης Γ.Σ.

Γενική Συνέλευση 26/06/2012

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Γ.Σ.
Έντυπο Εξουσιοδότησης

Γενική Συνέλευση 27/06/2011

Πρόσκληση Γ.Σ.
Ειδική Ενημέρωση
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Αποφάσεις Γ.Σ.
Έντυπο Εξουσιοδότησης