ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Τα πιστοποιητικά και οι πληροφορίες που αυτά παρέχουν, συμβάλλουν στην μετάδωση ποικίλων χαρακτηριστικών των προϊόντων μας. Παράλληλα, αποτελούν σημαντικό βοήθημα όσο αναφορά την επιλογή περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων που ενδείκνυνται για το εκάστοτε project των πελατών μας.

Πιστοποιητικά για το Περιβάλλον

emas EMAS, Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης - Ελέγχου.

pefc Σύστημα PEFC “Chain of Custody” – επεξεργασία ξυλείας προερχόμενης από ελεγχόμενη και βιώσιμη διαχείριση δασών.

packet_recycle Σύστημα συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης των συσκευασιών.

 

Πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης

iso14001 Περιβάλλον
EN ISO 14001:2004. 

iso9001 Ποιότητα
ΕΝ ISO 9001:2015.

elotΥγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
OHSAS 18001.
ΕLΟΤ 1801:2008.

 

Πιστοποιητικά Προϊόντων

Σειρά Γραφείων ALMA

tuv ALMA N (Με Ηλεκτρικό Μηχανισμό Ρύθμισης του Ύψους) TÜV AUSTRIA :REFERENCE 1| REFERENCE 2

tuv ALMA N (Με Μηχανικό Μηχανισμό Ρύθμισης του Ύψους) TÜV AUSTRIA

tuv ALMA N (Ρύθμιση του Ύψους) TÜV AUSTRIA

tuv ALMA N (Με σταθερό Ύψος) TÜV AUSTRIA

tuv ALMA N (Συνεδριάσεως) TÜV AUSTRIA : REFERENCE 1 | REFERENCE 2

blueangel  Blue Angel

 

Σειρά Γραφείων SLIM

 TUV SLIM TÜV AUSTRIA 

 blueangel  Blue Angel

 

Σειρά Γραφείων TETRA 

 

tuv TETRA GS TÜV RHEINLAND

blueangel Blue Angel

 

Σειρά Γραφείων ERGON 

tuv ERGON (Σειρά Τραπεζοθρανίων) TÜV AUSTRIA

 

Βιβλιοθήκες

tuvΒιβλιοθήκες GS TÜV RHEINLAND

 

Συρταριέρες

tuv Μεταλλική Συρταριέρα TÜV AUSTRIA

tuv Μεταλλική Συρταριέρα TÜV AUSTRIA (2-58)

 

 

Σειρά Καθισμάτων VIP

tuv S-VIP (Κάθισμα Επισκεπτών) GS TÜV RHEINLAND

 

Σειρά Καθισμάτων SMART

tuv SMART (Κάθισμα Διευθυντικό / Εργασίας) GS TÜV RHEINLAND

  

Σειρά Καθισμάτων LIBERO

tuv LIBERO (Κάθισμα Επισκεπτών) GS TÜV RHEINLAND

 

Αξεσουάρ

tuv LIBERTY (Βραχίονας Οθόνης Η/Υ) TÜV AUSTRIA (BS EN ISO 9241 5)

tuv LIBERTY (Βραχίονας Οθόνης Η/Υ) TÜV AUSTRIA (FS 045)