ΚΑΡΙΕΡΑ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Γιατί να συνεργαστείτε με εμάς;

O Δρομέας αναγνωρίζοντας την άρρηκτη σχέση του ανθρώπινου παράγοντα με την επιτυχία μιας επιχείρησης, αντιμετωπίζει κάθε καινούργιο εργαζόμενο ως ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της Εταιρίας. Αναζητούμε ανθρώπους που έχουν ενθουσιασμό για την δουλειά τους, πάθος για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη, πνεύμα ομαδικό και συνεργασίας, φιλοδοξία και ικανότητες.
Η συνεχής εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της ΔΡΟΜΕΑΣ βασίζεται στη φιλοσοφία ότι «η γνώση παράγει αποτελέσματα». Οι άνθρωποι της «ΔΡΟΜΕΑΣ» είναι διπλωματούχοι επαγγελματίες, ο καθένας στο κλάδο του. Όλοι, από το σχεδιαστή νέων προϊόντων έως και το στέλεχος πωλήσεων εργάζονται με γνώμονα την εμπειρία τους, τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες του πελάτη, έτσι ώστε να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες ασύγκριτης ποιότητας.

Θα σας ενδιέφερε να γίνεται μέλος της «οικογένειάς» μας;

Αναζητούμε ανθρώπους που έχουν ενθουσιασμό για την δουλειά τους, πάθος για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη, πνεύμα ομαδικό και συνεργασίας, φιλοδοξία και ικανότητες.

Εάν θέλετε να εργαστείτε μαζί μας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας:

 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
E-mail: hr@dromeas.gr

 

Θέση: Πωλητής/α για την ανάπτυξη του B2B πελατολογίου - Κατάστημα Αθηνών

 

Σημείωση: Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί εχεμύθεια. Η εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ ασκεί πολιτική ίσων ευκαιριών και έχει υιοθετήσει την αρχή της μη διάκρισης και της αναγνώρισης του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στην εργασία.